Pravidla

Obecná pravidla:


1. Herní skupiny:


Záchranný tým

Tato skupina bude začínat mimo základnu a na počátku bude lépe ozbrojená i zásobená. Jednotliví členové budou mít jen minimum informací o situaci na základně a všem souvisejícím. Jednotka je hierarchicky organizována s jasně stanovenou posloupností velení.

Kromě ozbrojených složek se v této skupině vyskytují také vědci a evakuované osoby, jejichž záchrana je součástí zadání mise.

Níže je určeno požadované vybavení, které by každý člen jednotky měl mít u sebe (vyjma vědce, který může mít na počátku jednu střelnou zbraň a 6 šipek) a další vybavení je na uvážení jednotlivých hráčů.

Kostým: Skupinu budou tvořit převážně najatí korporátní žoldáci (není požadována jednotná výzbroj a výstroj) a tudíž se hodí nějaké vojenské oblečení a případné doplňky jako vesty, nosiče plátu, nosné systémy, atd.


Počáteční vybavení (záchranný tým):

Pro vojenskou část záchranného týmu se jedná o povinné vybavení, které s sebou jednotlivé postavy musí mít. Platí tato omezení pro množství vybavení

  • 1 - 3 střelné zbraně

  • 20 - 40 šipek (každé postavě bude předem určený maximální počet munice)

  • zbraně na boj zblízka (ideálně nože, mačety, sekery, …) - kolik unesete

  • 1 - 3 obvazy (opět bude každé postavě předem určeno).


Počáteční vybavení (nevojenský doprovod)
Výstroj a výzbroj nevojenského doprovodu je ponechána na uvážení hráče vzhledem k povaze jeho postavy. Platí tato omezení pro maximální množství vybavení:
  • 1 zbraň na boj zblízka

  • 2 střelné zbraně
  • 5 - 20 šipek


Přeživší

Tato skupina bude začínat ukrytá na základně a bude mít jen minimum vybavení. Pokud bude mít někdo nějakou zbraň, pravděpodobně jen pro boj na blízko (nůž, mačetu, nohu od stolu, atd.) či malou střelnou a jen minimum munice (1 až 10 šipek - bude předem určeno). Na počátku budou mít různě velké množství informací o situaci na základně, ale budou mít komplexnější přehled o celém problému i možném řešení.

Kostým: Zde budou tvořit skupinu převážně vědci a tudíž může být jako kostým jakékoli oblečení plus bílý doktorský plášť (pokud chcete hezky dokreslit atmosféru, tak můžete plášť potřísnit trochou umělé krve). Dále se zde může objevit člen ochranky, technik, atd. a tudíž závisí kostým na jednotlivé roli.

2. Boj

Ve hře bude probíhat boj podle pravidel tzv. „šatrhu“, kdy každý hraje své zranění. Hráč se dělí na hlavu (včetně krku) a tělo (včetně končetin). Po zásahu do ruky ji nemůžete použít, při zásahu do nohy se většinou na zraněnou nohu nedokážete pořádně postavit a po zásahu do těla si musí zraněné místo pořádně držet rukou. Jakýkoliv zásah, ať již zbraní na blízko nebo na dálku, způsobuje stejně vážná zranění. Každý hráč vydrží maximálně tři zásahy do těla nebo jeden do hlavy a následně upadá do agónie. Není-li ošetřen medikem, za 20 minut umírá.

Pozn: Zásah od spoluhráče platí jako normální zranění, tudíž si dávejte pozor na křížovou palbu.


Ochromení: Jedná se o speciální efekt, doprovázející případný útok některých nebezpečnějších nepřátel. Je způsoben jedem, který mají tito tvorové na pařátech. Po zásahu způsobí kromě běžného zranění i ochromení zasažené části těla na 10 minut. Při zásahu tento efekt ohlašuje útočník slovem „ochromení“ a zasažený musí zahrát negativní efekt.

3. Zbraně

Povoleny jsou následující zbraně:

  • měkčené zbraně velikosti nože, tesáku nebo dýky

  • střelné zbraně na pěnové náboje (NERF a podobní výrobci)

Zbraně střílející disky (NERF Vortex a pod.) nejsou povoleny.

U zbraní pro boj na blízko bude kladen velký důraz na bezpečnost kvůli dovolenému útočení na hlavu a krk. Všechny zbraně podléhají schvalování ze strany organizátorů a v případě pochyb budou otestovány na majiteli.


Důležité upozornění: nenabarvené střelně zbraně v zářivých barvách nebudou do hry vpuštěny za žádných okolností.

4. Léčení a oživování

Pravděpodobnost zranění jakékoliv postavy během hry je vysoká. V případě jakéhokoliv zranění musíte jej musíte co nejdříve ošetřit za pomoci obvazu nebo jiného zdravotnického vybavení. Po ošetření se každé zranění vyléčí po půlhodině v klidu. Průběh léčení lze urychlit za pomoci různých herních předmětů. Potřebné informace budou uvedeny na cedulce.

Agónie: Nastává po jednom zásahu do hlavy nebo třech zásazích do těla. Trvá 20 minut, pak postava umírá. Hráč v agonii nemůže dělat nic jiného než volat o pomoc a bránit se vleže za pomoci střelné zbraně. Pro doražení postavy v agónii jí stačí způsobit ještě jednou tři zásahy do těla či jeden do hlavy.

Smrt: V případě, že nějaký hráč zemře, zůstane ležet dalších 10 minut na místě. Po uplynutí vstane a vyhledá některého organizátora. Následně bude zatím nápomocný jako bestiář, nebo dostane další připravenou postavu.


5. Herní předměty

Ve hře se budou nacházet různé předměty určené pro herní použití. Většinu herních předmětů bude možné normálně brát i krást ostatním, vyjma zbraní u nichž se bude předávat pouze glejt.

Munice

Jednou vystřelenou munici nelze znovu použít (alias žádné sbírání nábojů). Další munici bude možné najít jednotlivě i v krabičkach na herním uzemí. Použitelná munice vždy bude adekvátně označena (vyjma munice, kterou najdete u nějaké mrtvé postavy, kde se berou všechny nalezené šipky jako použitelné náboje).

Speciální munice

Ve hře budou použity svítící šipky jako speciální munice, která bude hráčům způsobovat normální zranění, ale na ostatní bude mít i další doprovodné efekty. Proto nevozte vlastní svítící šipky a nasvětlovací zásobníky pouze bez baterií.

Medicínské vybavení

Obvazy a podobné předměty, které se při použití nezničí či nespotřebují, je možné po vyléčení znovu použít.

Jídlo

Na herním území je k dispozici také jídlo, které může šťastný nálezce prohlásit za své a následně využít. Takto využitelné jídlo bude označené. Během herní doby lze používat pouze herní jídlo s pochopitelnými výjimkami ze zdravotních důvodů (diabetes, celiakie atp).

Balistická ochranná výstroj

Do hry je možné použít různou balistickou výstroj jako (balistické vesty, nosiče plátu, balistické helmy, balistickou ochranu končetin, některé taktické vesty, atd.). Všechna tato výstroj bude dávat imunitu na zranění od střelných zbraní či zbraní pro boj nablízko (vč. zásahů pařáty), ale pouze proti zásahům do výstroje (v případě že útok zasáhne i nekrytou část, tak máte bohužel smůlu). Všechny tyto pomůcky musí mít ideálně nějakou náhradu za balistický plát (např. karimatku, karton, …). Lehké taktické vesty tuto výhodu nezískají a u sporné výstroje bude rozhodovat organizátor.

V případě, že máte v plánu použít větší množství balistické výstroje, tak je nutná domluva s organizátorem předem !!!

Balistické štíty: Ve hře je možné použít balistické štíty či věrné napodobeniny, ale štít bude možné získat až při hře. Pokud máte vlastní, tak se předem domluvte s organizátorem. Stejně jako u zbraní na blízko platí pravidlo o důsledném bezpečnosti takového vybavení (žádné ostré hrany, nebezpečné výčnělky atp.)

Comments