4. Nevojenský doprovod

Když dojde k zásadnímu průšvihu, nemůžete nechat řešení jen na vojácích, to by to dopadlo ... Proto spolu se záchranným týmem putuje i několik vysoce postavených zaměstnanců společnosti Odagra, kteří se budou snažit chladit horké hlavy (nebo taky ne) a minimalizovat škody pro společnost.

Anthony Lewis (32)
Už od mala nadějný vědec. Vedl vlastní tým v rámci Odagry. Na projektu se původně podílel, nicméně rozhodl se odejít, což bylo spojeno s přesunem na méně výhodnou pozici. Hra je pro něj především o vyrovnávání se s důsledky vlastních činů a o moralních dilematech s nimi spojených. 

Patricia Rodriguez (34)
Šéfová PR, jede zjistit jak moc velký to bude problém a přijmout příslušná opatření. Součástí hry postavy bude rozhodování o budoucnosti ostatních. Ve hře bude mít romantickou linku. Hra je pro ni především o rozhodování o osudu jiných a o prosazování svého vlivu proti ostatním relvantním hráčům. 

William Anderson (31)
Ve zlém se rozešel se svou rodinou. Aktuálně je asistentem Patricie. Ve hře bude mít romantickou linku. Hra je pro něj především o akci a o tom prokázat svou hodnotu. 

Luke Clark (26)
Specialista na biologické, chemické a radiologické krizové situace. Bude si muset v takovém případě vydobýt velení na které by teoreticky měl mít nárok. Ve tmě občas svítí. Hra je pro něj především o tom nic nepokazit. Pro něj také bude velmi důležitá akční složka a téma přijetí zodpovědnosti. 

Barbara Hall (45)
Nejvýše postavený v rámci Odagry ze všech přítomných. Zástupkyně managementu. Mimo vojenskou akci je tím koho by ostatní měli poslouchat. Hra pro ni bude především o rozhodování o osudu jiných a velení mimo vojenské situace a tedy také o prosazování svého vlivu oproti ostatním relevantním hráčům.
Comments