5. Náhradní postavy

Tyto postavy slouží jako záloha pro případ smrti hráčovy primární postavy, která bude patřit do jedné ze čtyř předchozích skupin. Tyto postavy jsou jednodušší a bude se jednat hlavně o různé dobrodruhy a ztroskotance, kteří jsou z nějakého důvodu na území karanténní oblasti.

Anet Louise (24) - Medička pracující na stanici Omikron a dobrá kamarádka Emily Nelson. Při začátku celé nepříjemné situace odešla do lesa společně i se svou kamarádkou, ale ta se jí bohužel brzy ztratila.

Emily Nelsen (29) - Starší medička na stanici Omikron a dobrá kamarádka Anet Loise, která při začátku celé situace ztratila hlavu a prchla ze základny.

Sophie Belly (34) - Vědkyně, která od školy pracuje pro korporaci Odagra na stanici Omikron.

Zoe Ramirez (28) - Neuvěřitelně schopná technička, která dokáže opravit jakýkoli motor a přerazit nejednu drzou čelist. Při začátku celé situace byla někde v okolní oblasti a snažila se opravit porouchané korporátní vozidlo.

Alice (31) - Členka jiného ozbrojeného týmu korporace Odagra přezdívaná a známá pouze jako Alice.

Kate Burns (40) - Ředitelka stanice Omikron a velice významná vědkyně korporace Odagra.

Jasmine Shire (38) - Méně významná vědkyně, která patří k nejlepším pozorovatelům, která při začátku celé situace uprchla do okolního lesa.

Naomi Li (27) - Uprchlá významná vědkyně ztracená v karanténní oblasti.

Lisa Ooms (35) - Ztracená členka ochranky ze stanice Omikron, která se po marné snaze zachránit opět vrací na základnu.

Sara Givaty (24) - Dcera jednoho velice významného hodnostáře korporace Odagra, který byl při žačátku celé situace zrovna na kontrole stanice Omikron. Dcera ho vždy doprovázela.

Abi Negren (23) - Mladá vědkyně, která se na základnu dostala jako asistentka díky svým neuvěřitelným znalostem chemie.

Sam Jonson (33) - Zástupce předchozí ředitelky na stanici Omikron slečny Kate Burns.

Tom Zayas (28) - Člen ochranky ze stanice Omikron, který se při začátku krizové situace ztratil a je považován za mrtvého.

Jake “Snake” Benedict (35) - Přeživší zástupce velitele jiného ozbrojeného týmu korporace Odagra.

Mark Kimball (36) - Méně významný, ale dlouholetý vědec korporace Odarga, který byl před rokem přeložen na stanici Omikron.

Dan Grammer (29) - Člen ochranky ze stanice Omikron, který se při začátku krizové situace ztratil a je považován za mrtvého.

Max Lutz (27) - Člen ochranky, který po začátku krizové situace vyrazil hledat svého bratra jehož stopy ho zavedli do okolního lesa.

Will Lutz (29) - Velice zkušený technik, který do korporace Odagra dostal svého bratra. Při začátku celé krizové situace byl mimo základnu.

Mike Tyner (28) - Velice schopný věděc ze stanice Omikron, který se na začátku celé situace ztratil do okolního lesa.

Kane Zlatarev (37) - Přeživší jiného ozbrojeného týmu korporace Odagra.

Conor Hemsword (32) - Přeživší jiného ozbrojeného týmu korporace Odagra.

Leon (31) - Přeživší jiného ozbrojeného týmu korporace Odagra přezdívaný a známý pouze jako Leon.

Daniele Couture (41) - Velice významný věděc stanice Omikron, který byl na záčátku krizové situace v hlavním centru a je tudíž považován za mrtvého.

Terry Crews (36) - Člen ochranky ze stanice Omikron, který se při začátku krizové situace ztratil a je považován za mrtvého.

Glen Powell (31) - Dlouholetý řidič korporace Odagra pracující na stanici Omikron, který na začátku celé situace zrovna dovážel zásoby na základnu.
Comments