Medailonky postav

Herní postavy se dělí na dvě velké základní skupiny - přeživší (personál základny + uprchlíci) a záchranný tým (skládá se z vojáků a nevojenského doprovodu). Jednotlivé skupiny a podskupiny se liší zejména pravděpodobným stylem hry, volností při hraní a úrovní výchozího vybavení. 

1. Personál základny
Jedná se o malou různorodou skupinu vědců, ochranky a techniků, kteří jsou zodpovědní za chod malé vědecké základny v horách a hladký průběh výzkumu a experimentů v laboratoři. Jejich hra bude začínat právě na základně, kde se ocitli v krizové situaci.

Motivace a cíle jednotlivých postav jsou individuální, hráči budou mít poměrně velkou volnost v pojetí své postavy.

Tihle lidé mají tak trochu smůlu. Spíš určitě mají smůlu. Z různých důvodů se ocitli v karanténní oblasti na vlastní pěst a bez informací o tom, co se děje. Jejich vybavení se sestává jen z toho, co pobrali do batohu a trochy jídla. Nepatří ani k záchrannému týmu ani k zaměstnancům základny.

Tyto postavy mají vlastní historii a motivaci a při jejich hraní budou mít hráči asi největší volnost ze všech.

V zásadě se jedná o elitní militantní jednotku, která se v organizační struktuře společnosti Odagra skrývá pod hlavičkou "krizový tým." V praxi jde o polovojenský útvar složený z žoldnéřů, kteří se z různých důvodů dali do korporátních služeb. Skupina bude začínat asi dva kilometry od základy, na niž se bude snažit dostat.

V této skupině panuje přísná hierarchie a disciplína, postavy musí brát na vědomí šarže ostatních a vykonávat rozkazy či si přičíst následky. Volnost při hraní bude menší.

4. Nevojenský doprovod
Když dojde k zásadnímu průšvihu, nemůžete nechat řešení jen na vojácích, to by to dopadlo ... Proto spolu se záchranným týmem putuje i několik vysoce postavených zaměstnanců společnosti Odagra, kteří se budou snažit chladit horké hlavy (nebo taky ne) a minimalizovat škody pro společnost.

Tyto postavy slouží jako záloha pro případ smrti hráčovy primární postavy, která bude patřit do jedné ze čtyř předchozích skupin. Tyto postavy jsou jednodušší a bude se jednat hlavně o různé dobrodruhy a ztroskotance, kteří jsou z nějakého důvodu na území karanténní oblasti.